Medarbetare med rätt kompetens

Vento - medarbetare med rätt kompetens

Vi vill erbjuda våra uppdragsgivare tjänster utförda med hög kompetens, leveransprecision tillsammans med branschens bästa servicenivå.
Det uppnår vi genom att våra medarbetare har stor erfarenhet, ett brett kunnande och framför allt känner ett personligt engagemang inför
sina uppgifter.

I jämförelse med branschen i övrigt är vår personalomsättning mycket låg vilket vi tar som ett gott betyg åt Vento som arbetsplats.
Det skapar kontinuitet i verksamheten samt självgående medarbetare som tar rätt beslut i rätt läge. Samarbetet medarbetare emellan präglas
av lojalitet och effektivitet.

Självklart satsar vi på fortbildning och kompetenshöjande åtgärder åt vår personal.

I vår policy som arbetsgivare ser vi till att våra medarbetare har en trygg, säker och trivsam arbetsplats med goda möjligheter till både
utveckling och utmaning.